• {tekst1}
  • {tekst1}
  • {tekst1}
  • {tekst1}
  • {tekst1}
 
FIRST MINUTE 10%
 
Merry Fisher 38 Fly - Maja - 2020.
 
Cijena: 3200 €
 
FIRST MINUTE 10%
 
Ležaji / kabine: 10+2+1, kabine; 5+1
 
Cijena: 4950 €
 
FIRST MINUTE 10%
 
Ležaji/ kabine: 8/ 3 + 1wc
 
Cijena: 1035 €
 
FIRST MINUTE 10%
 
Ležaj/Kabine: 10+1/5 +3 wc
 
Cijena: 1970 €
 
FIRST MINUTE 10%
 
Ležaji/ kabine: 6/3 + 1 el.wc
 
Cijena: 1470 €
 
FIRST MINUTE 10%
 
Ležaji/ kabine: 4/ 8 + 2wc
 
Cijena: 2420 €
 
FIRST MINUTE 10%
 
Ležaji/ kabine: 4/ 8 + 2wc
 
Cijena: 2400 €
 
FIRST MINUTE 10%
 
Ležaj/Kabine: 10+2/5 + 2 wc
 
Cijena: 2280 €
 
FIRST MINUTE 10%
 
LEIDI 660 / 1 KABINA
 
Cijena: 1080 €
 
FIRST MINUTE 10%
 
MERRY FISHER 795 LEGEND/ 1 KABINA
 
Cijena: 1200 €
 
FIRST MINUTE 10%
 
Ležaj/kabine: 6+2 /3+ 2 wc
 
Cijena: 1500 €
 
FIRST MINUTE 10%
 
Ležaji / kabine: 5/10 + 1
 
Cijena: 2850 €