• {tekst1}
  • {tekst1}
  • {tekst1}
  • {tekst1}
  • {tekst1}
 
FIRST MINUTE 7%
 
Greenline 33
 
Cijena: 2190 €
 
FIRST MINUTE 7%
 
Ležaji / kabine: 6+2+1, kabine; 3 +1
 
Cijena: 6100 €
 
FIRST MINUTE 7%
 
Ležaji/ kabine: 6+2/ 3 + 1wc
 
Cijena: 1700 €
 
FIRST MINUTE 7%
 
Ležaji/ kabine:8/ 4 + 2 wc
 
Cijena: 2550 €
 
FIRST MINUTE 7%
 
Ležaj/Kabine: 10+2/5 + 2 wc
 
Cijena: 2950 €
 
FIRST MINUTE 7%
 
Ležaji/ kabine:8/ 4 + 2 wc
 
Cijena: 2400 €
 
FIRST MINUTE 7%
 
Ležaji/ kabine: 8/ 3 + 1wc
 
Cijena: 1260 €
 
FIRST MINUTE 7%
 
Ležaj/kabine: 6+2 /3+ 2 wc
 
Cijena: 1900 €
 
FIRST MINUTE 7%
 
Beneteau Antares 11
 
Cijena: 3750 €
 
FIRST MINUTE 7%
 
Ležaji / kabine: 10+2+1, kabine; 5+1
 
Cijena: 6500 €
 
FIRST MINUTE 7%
 
Ležaji/ kabine: 8/ 3 + 1wc
 
Cijena: 1160 €
 
FIRST MINUTE 7%
 
Ležaj/Kabine: 10+1/5 +3 wc
 
Cijena: 2220 €