• {tekst1}
  • {tekst1}
  • {tekst1}
  • {tekst1}
  • {tekst1}
 
FIRST MINUTE 10%
 
Betten/ Kabinen: 6/ 3 + 2wc
 
Preis: 1220 €
 
FIRST MINUTE 10%
 
Betten/ Kabinen: 8/ 4 + 4wc
 
Preis: 2060 €